Ydelser

Omstil til Cirkulær Økonomi

Jeg driver rådgivningsforløb hvor jeg assisterer virksomheder med:

  • Innovationsforløb til at identificere de nye grønne forretningsmuligheder
  • Udvikling af ny grøn forretningsmodel med økonomiske og miljømæssige gevinster
  • Udvikling af forretningsplan, business case og implementeringsplan
  • Projektledelse gennem udvikling og implementeringsfaser

Mit speciale er produktionsvirksomheder, men jeg rådgiver også service-virksomheder og clean-tech virksomheder.

Helhedsorienteret Klimaneutralisering

I samarbejde med energiingeniører, som eksempelvis Teknologisk Institut, udarbejder jeg en Business Case for strategisk helhedsorienteret energirådgivning, som kan bruges som et ledelsesmæssigt beslutningsgrundlag. Jeg sikrer mig at der er teknisk fornuft og økonomisk rentabilitet i din energirenovering og især hvis du har en stor ejendomsportefølje eller en kompleks produktion vil jeg sikre at du får mest muligt ud af din investering.

Optimer forbrug af vand, energi, kemi i virksomheden

Vi kigger på alle resurser i virksomheden og nedbringer forbruget af vand, kemikalier, emballage o.a. Jeg sikrer at der er økonomi i dine tiltag og jeg hjælper dig med den rette miljøstrategi, som også kan omfatte en miljøcertificering indenfor eksempelvis ISO14001.

Omstil til Cirkulær Økonomi

Jeg hjælper dig med at udvikle en strategi for at sikre at dine leverandører lever op til dine ambitioner for bæredygtighed og cirkulær økonomi. Jeg hjælper dig med at prioritere indsatsen således at de mest kritiske og betydningsfulde leverandører først kommer i spil. Jeg udarbejder en handlingsplan sammen med dig, så der er rette fokus og jeg støtter dig i implementeringsprocessen.

Jeg assisterer også med skrivning af tilbud, hvor der er krav om bæredygtighed for at sikre at I opnår de bedst mulige forudsætninger for at vinde udbud baseret på at den bæredygtige virksomhed.

Professionel facilitering

Jeg faciliterer gerne din konference og dine workshops både med udgangspunkt i mine egne faglige emner, men også hvis du har brug for en professionel ekstern facilitator.

Penge skal der til

Jegi hjælper med at finansiere dine investeringer via offentlige støttemidler og fremskaffelse af Kapital – både egenkapital og fremmedkapital.