BOGSERIE PÅ 4 BØGER

Grøn omstilling for virksomheder

Formålet med denne bogserie er at give virksomhedsledere en dybere forståelse for grøn omstilling og bæredygtighed samt de forretningsmæssige muligheder, dette har. Formålet er ikke at give en detaljeret beskrivelse af jordens tilstand, om end bøgerne inddrager væsentlige videnskabelige data for at skabe den grundlæggende forståelse for behovet for forandring.

Bøgerne skal skabe en forståelse for sammenhængen mellem cirkulær økonomi, klimaforandringer og biodiversitet og belyse den afgørende rolle, virksomheder spiller i den grønne omstilling, og hvordan verdensmålene ikke blot er verdens vigtigste plan, men også virksomhedernes vigtigste plan.

Bestil bogserien med det samme

BOG 1

Cirkulær Økonomi i et virksomhedsperspektiv

Især Cirkulær Økonomi er for mange stadig et nyt og forholdsvis ukendt begreb, som mange ikke kender omfanget af, selvom det i den grad kommer til at påvirke virksomhederne forretning på kort og lang sigt, og selvom vi allerede nu kender en masse til den lovgivning, som skal skabe en Cirkulær Økonomi i EU.

Denne bog giver en forståelse af at vores forbrug skal afkobles påvirkningen af natur og klima, og at vi i fremtiden stort set udelukkende skal basere virksomhedernes forretning på bæredygtige, genbrugte og genanvendte resurser med fuld sporbarhed og gennemsigtighed i hele fremstillingsprocessen. Det er en helt ny måde at forstå virksomhedernes og produkternes værdikæde på og en helt ny måde at drive forretning på.

BOG 2

Klimakoblingen – klimaudfordringen i virksomheden

Mange tror at klimaforandringerne udelukkende skabes af den fossile energiforsyning og udledning af CO2, og at en omlægning til vedvarende energi er løsningen. Desværre er det ikke helt så simpelt. Klimaet påvirkes også af vores forbrug, vores påvirkning af naturen, af vores udvinding af råstoffer og vores fødevareproduktion.

Det er vigtigt at forstå koblingen mellem en bæredygtig levevis, klimaforandringerne og virksomhedernes grønne omstilling. Den måde virksomhederne fremstiller fødevarer og produkter på, påvirker både klimaet og skader naturen og menneskenes levesteder, så vi er nødt til at tænke langt mere helhedsorienteret end blot en omstilling af energiforsyningen og kun derved kan virksomhederne bidrage til at skabe en bæredygtig levevis.

Vi er afhængige af at stoppe klimaforandringerne, men vi er også afhængige af en vild natur, biodiversitet, sunde produkter uden skadelig kemi og ren luft. Virksomhedernes arbejde med klimaneutralitet kan blive et lokomotiv for omstillingen til en ægte bæredygtig levevis og denne bog bidrager til at forstå koblingen mellem klimaneutralitet, grøn omstilling og bæredygtighed på en helhedsorienteret måde.

BOG 2

Klimakoblingen – klimaudfordringen i virksomheden

Mange tror at klimaforandringerne udelukkende skabes af den fossile energiforsyning og udledning af CO2, og at en omlægning til vedvarende energi er løsningen. Desværre er det ikke helt så simpelt. Klimaet påvirkes også af vores forbrug, vores påvirkning af naturen, af vores udvinding af råstoffer og vores fødevareproduktion.

Det er vigtigt at forstå koblingen mellem en bæredygtig levevis, klimaforandringerne og virksomhedernes grønne omstilling. Den måde virksomhederne fremstiller fødevarer og produkter på, påvirker både klimaet og skader naturen og menneskenes levesteder, så vi er nødt til at tænke langt mere helhedsorienteret end blot en omstilling af energiforsyningen og kun derved kan virksomhederne bidrage til at skabe en bæredygtig levevis.

Vi er afhængige af at stoppe klimaforandringerne, men vi er også afhængige af en vild natur, biodiversitet, sunde produkter uden skadelig kemi og ren luft. Virksomhedernes arbejde med klimaneutralitet kan blive et lokomotiv for omstillingen til en ægte bæredygtig levevis og denne bog bidrager til at forstå koblingen mellem klimaneutralitet, grøn omstilling og bæredygtighed på en helhedsorienteret måde.

BOG 3

Verdensmålene som virksomhedens vigtigste plan

Verdensmålene er ikke bare verdens vigtigste plan, det er også virksomhedernes vigtigste plan, hvis vi skal skabe en bæredygtig verden og velstand til alle, som menneskerettighederne under FN foreskriver. Virksomhederne bruger i dag mest verdensmålene som kommunikationsplatform og der er brug for at virksomhederne arbejder forretningsstrategisk med udvalgte verdensmål, hvis ikke verdensmålene ikke bare skal blive en ny greenwashing-bølge. Verdensmålene foreskriver en stor forandring i virksomhedernes værdikæder og kun hvis virksomhederne arbejder fokuseret og forretningsorienteret med verdensmålene, kan de bidrage til den nødvendige forandring og den grønne omstilling. Der er brug for at virksomhederne tager et større ansvar i verden og virksomhedernes profit bliver et middel til at nå et større formål og ikke et formål i sig selv.

Virksomhederne skal finde et større formål i verden for at være relevante for kunder og medarbejdere. Det betyder også at kapitalismen skal gentænkes og adgangen til vores naturressourcer skal reguleres langt stærkere for at skabe en bæredygtig levevis og en jord med plads til 10 milliarder.

Denne bog er i højere grad en debatbog end de øvrige bøger i serien, og et bidrag til at se virksomhederne og kapitalismen i et nyt lys med inspiration fra de nordiske samfundsmodeller.

BOG 4

Casesamling af danske virksomheder

Denne danske casesamling skal skabe inspiration til den grønne omstilling fra virksomheder der har arbejdet med cirkulære forretningsmodeller, bæredygtighed og verdensmål. Især en række SMV’er har vist vejen og modet til at skabe forandring helt ind i forretningen. Mange af de SMV’er, der betragtes som frontløbere i Danmark, har jeg stiftet bekendtskab med i mit arbejde de sidste 15 år og disse virksomheder har bidraget med deres cases i denne casesamling. Samtidig har Danmark en række globale virksomheder, der gør sig bemærket for deres strategiske arbejde med bæredygtighed på den internationale scene. Jeg vil her i casesamlingen også give mit blik på disse virksomheder set udefra.

Der skal tænkes nyt og der skal måles og vejes på nye måder. Den helt store overlægger for virksomhederne er, at de skal til at forstå hele værdikæden og deres produkters fulde aftryk.

BOG 4

Casesamling af danske virksomheder

Denne danske casesamling skal skabe inspiration til den grønne omstilling fra virksomheder der har arbejdet med cirkulære forretningsmodeller, bæredygtighed og verdensmål. Især en række SMV’er har vist vejen og modet til at skabe forandring helt ind i forretningen. Mange af de SMV’er, der betragtes som frontløbere i Danmark, har jeg stiftet bekendtskab med i mit arbejde de sidste 15 år og disse virksomheder har bidraget med deres cases i denne casesamling. Samtidig har Danmark en række globale virksomheder, der gør sig bemærket for deres strategiske arbejde med bæredygtighed på den internationale scene. Jeg vil her i casesamlingen også give mit blik på disse virksomheder set udefra.

Der skal tænkes nyt og der skal måles og vejes på nye måder. Den helt store overlægger for virksomhederne er, at de skal til at forstå hele værdikæden og deres produkters fulde aftryk.

Mød gitte

Gitte kombinerer naturvidenskabelige kompetencer med økonomi og finansiering, for at sikre en strategisk forankring af den grønne omstilling

De sidste 15 år har Gitte beskæftiget sig med de forretningsmæssige muligheder i den grønne omstilling og i særdeleshed i den Cirkulære Økonomi. Gitte har hjulpet mange danske virksomheder i deres arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling samt udvikling af nye cirkulære forretningsmodeller og derigennem udviklet metoder og processer for virksomheders grønne omstilling.

Gitte har ledet programmer med støtte fra Grøn Omstillingsfond under Erhvervsstyrelsen, hvor 40 danske virksomheder udviklede nye forretningsmodeller, og hvoraf 17 af disse også har implementeret deres nye forretningsmodeller med støttemidler. I dag sidder Gitte i bestyrelsen for virksomheder, der arbejder aktivt med verdensmålene og den grønne omstilling. 

Gitte er uddannet cand.merc.aud. fra CBS og cand.scient.agro. fra KU LIFE (KVL) og har en international baggrund fra konsulentbranchen fra Arthur Andersen og Deloitte. Gitte har også forsket indenfor planteernæring og plantebiokemi i tropiske plantearter.

Bestil bogserien med det samme