Hvem er jeg?

Center for Cirkulær Økonomi er et kompetencecenter inden for cirkulær økonomi og drives af Gitte Haar. Gitte arbejder mest med omstilling af private virksomheder og har mange års erfaring med arbejde med forretningsudvikling, cirkulær økonomi og nye forretningsmodeller. Centeret arbejder tæt sammen med tekniske specialister fra universiteter og GtS institutionerne for at sikre at virksomhederne får den rette tekniske rådgivning.

Centeret har et veludviklet metodeapparat til brug for virksomheder, som er beskrevet i den bogserie der udkommer i september 2021. Metoderne er udviklet efter mange års arbejde med virksomheders grønne omstilling og sikrer at virksomhederne får høstet gevinsterne ved at omstille deres forretning og medfører ofte også udvikling af nye produkter og nye aftaler med kunder og leverandører.

Gitte Haar, som er uddannet cand. merc. aud. og cand. scient. agro. Gitte har mange års erfaring fra de store konsulent og revisionshuse: Arthur Andersen og Deloitte og har mange års ledelseserfaring både indenfor forretningsudvikling og økonomi. Gitte har også forskningsmæssig erfaring fra KU life.

Jeg arbejder med

Jeg har gennem de seneste år arbejdet med udvikling af nye grønne forretningsmodeller, omstilling af virksomheder til cirkulær økonomi, bæredygtig resurseoptimering og bæredygtigt resurseforbrug baseret på business cases, samt helhedsorienteret klimaneutralisering af større bygningsporteføljer. Mit arbejde baserer sig på egenudviklet og – afprøvet metode med fagligt fokus på økonomi og naturvidenskabelig indsigt. Jeg har generel, naturvidenskabelig erfaring med bæredygtighed, klimaforandringer, genanvendelse, miljø og affaldsudnyttelse. Jeg har igennem en længere årrække drevet innovationsforløb med virksomheder med henblik på at udvikle nye produkter og nye forretningsmodeller.

Jeg har været facilitator på danske og internationale konferencer – arrangeret af mig selv eller af kunder. Gitte repræsenterede Deloitte i UNs International Business Advisory Forum til UNs generalsekretær ved COP.

Jeg har lang erfaring med økonomistyring og regnskab på CFO niveau samt forretningsudvikling i bred forstand.

Min faglige baggrund

Karriere:

Ansvarlig partner, Center for Cirkulær Økonomi (2014 –)

Bestyrelsesmedlem Plus Pack A/S (2019 -)

Bestyrelsesmedlem og udviklingsansvarlig KLS Pureprint A/S (2014 –)

Formand for medlemsbestyrelsen i Irma (2016 – 2019)

Medlem Connect Denmark (2016 – 2020)

Deloitte, partner og ansvarlig for forretningsenheden Green Economy (2007 – 2014)

Selvstændig konsulent (1996 – 2001)

Forskningsassistent og ph.D.-studerende, afdeling for planteernæring og afdeling for plantebiokemi; KU Life (2000 – 2004)

Revisor og konsulent, Arthur Andersen (1985 – 1996)

Uddannelse:

Mannez VL ledelsesuddannelse og bestyrelsesuddannelse

Løbende lederuddannelse i Deloitte og Arthur Andersen

PhD. i plantebiokemi (KU-life – uafsluttet)

Cand Scient Agro. KU (2000)

Cand Merc Aud. CBS (1997)

HD i regnskab og Økonomistyring. CBS (1989)