Vores foredrag

  • Cirkulær Økonomi og resurseknaphed – få overblik over hvorfor CØ er fremtiden og der hvor der skabes vækst.
  • Jorden går ikke under – vi skal bare omstille til en grøn økonomi.
  • Fup og fakta i klimaforandringer – bliv klogere på hvad der er op og ned i udfordringen med fossilt brændsel, drivhuseffekt, menneskeskabte klimaforandringer og omstilling til Vedvarende Energi.
  • Gør affald til resurser – et overblik over hvilke udfordringer de forskellige materialer skaber og hvordan vi får aktiveret alle de værdier vi smider ud med affaldet.
  • Bliv CO2 neutral og spar mange penge. Strategisk Energirenovering og Vedvarende Energi – hands on på hvordan virksomheder og porteføljeejere opnår store gevinster ved at energirenovere og installere VE.
  • Fremtidens landbrug og primær produktion – hvad er landbrugets udfordringer miljømæssigt og økonomisk; og hvorfor bæredygtig produktion er fremtiden.
  • Økologi er ikke bæredygtigt – få overblik over de forskellige produktionsformer i et globalt perspektiv og inspiration til fremtiden bæredygtige primærproduktion.
  • Cirkulær Økonomi versus Dele Økonomi. Hvad er forskelle på cirkulær økonomi og deleøkonomi og er deleøkonomi bæredygtigt?

Vores foredrag er som udgangspunkt på 30 minutter og dertil kræves ofte en lang spørgetid, da folk ofte bliver meget inspirerede og nysgerrige. Vores foredrag kan kombineres og kan sagtens gøres længere hvis der ønskes en uddybende og inddragende proces med tilhører. Vores foredrag kan med fordel være inspiration til en workshop i virksomheden, som vi også kan facilitere.

Vores foredrag indeholder altid tekniske og naturvidenskabelige fakta og forsøger at slå en pæl igennem gamle myter indenfor bæredygtighed. Dertil kommer vores foredrag altid omkring de økonomiske konsekvenser af grøn omstilling – både hos virksomheden og i et større perspektiv.