Bliv klogere på cirkulær økonomi

Foredrag

Hvordan bliver man CO2 neutral og spare mange penge? Hvad er fup og fakta i klimaforandringer? Jeg holder foredrag om Cirkulær Økonomi og resureseknaphed. Her får i både et overblik, fakta og masser af inspiration.

Foredrag og oplæg tilpasses behov og ønsker og ofte udløser oplæggene masser af diskussion og spørgsmål, fordi folk bliver meget inspirerede og nysgerrige på fremtiden, derfor er det en god ide med god tid efter oplægget til diskussion og spørgsmål. Foredrag og oplæg kan kombineres indenfor emnerne og kan også være en kickoff til et længere strategiforløb for virksomheden, hvor Gitte deltagere løbende med at bringe virksomheden igennem opgaven med at tegne det første bæredygtighedsstrategi, cirkulære forretningsmål eller udvikle en verdensmålskøreplan (SDG Roadmap).

Foredrag og oplæg indeholder altid tekniske og naturvidenskabelige fakta, ligesom det gøres klar hvad der driver omstillingen for virksomhederne af lovgivning og nye markedstrends. Gitte forsøger altid at slå en pæl igennem gamle myter indenfor bæredygtighed og arbejder aktivt med at komme greenwashing til livs. Foredrag og oplæg kommer altid omkring de økonomiske konsekvenser af grøn omstilling – både hos virksomheden, hos kunderne og i et større perspektiv.

9

Forstå den Cirkulære Økonomi i et virksomhedsperspektiv og hvorfor CØ er en vækst dagsorden

Oplægget kan tage et afsæt i historisk og økonomisk perspektiv med for at skabe en større forståelse for den verden vi lever i og at resurseknapheden har ramt os allerede.

9

Klimakoblingen mellem klimaneutralitet og en bæredygtig verden.

Klimadagsordenen kan blive et logomotiv for en ægte bæredygtig omstilling, hvis vi griber den grønne omstilling rigtig an. Kan kobles med fup og fakta i klimaforandringer, hvor I bliver klogere på hvad der er op og ned i udfordringen med fossilt brændsel, drivhuseffekt, menneskeskabte klimaforandringer og omstilling til Vedvarende Energi.

9

Branchetilpasset og virksomhedstilpasset oplæg om de nye materialestrømme, bæredygtighed og Cirkulær Økonomi i en konkret virksomhed, eller en konkret branche.

Få overblik over hvordan vi gør affald til resurser og hvilke regler den Cirkulære Økonomi medfører når I skal udvikle nye produkter.

9

Forstå hvordan virksomheden bliver klimaneutral i scope 1, 2 og 3 i henhold til FNs klimaprotokol. Strategisk Energirenovering og Vedvarende Energi

Hands on på hvordan virksomheder og porteføljeejere opnår store gevinster ved at energirenovere og installere VE.

9

Fremtidens cirkulære bioøkonomi og primær produktion

Hvordan tager vi vare på vores naturresurser og hvorfor er vild natur og biodiversitet vigtig. Hvad betyder dette for virksomhedernes og landbrugets værdikæder og bæredygtig produktion i fremtiden.

9

Økologi er ikke bæredygtigt

Få overblik over de forskellige produktionsformer i et globalt perspektiv og inspiration til fremtiden bæredygtige primærproduktion.

9

Cirkulær Økonomi vs. Dele Økonomi

Hvad er forskelle på cirkulær økonomi og deleøkonomi og er deleøkonomi bæredygtigt?