3 DAGS KURSUS i juni eller september

Ledelseskursus i grøn omstilling

Mulighed for at arbejde med egen case

Den første og største barriere for at komme i gang med den grønne omstilling i virksomhederne er, at alle medarbejdere skal have et indgående kendskab til bæredygtighed og grøn omstilling for at virksomheden bliver klar til de nye markedsvilkår i et grønt indre marked i EU.

Det betyder at den grønne omstilling starter med at virksomhedslederne får et indgående kendskab til bæredygtighed og de nye markedsvilkår for på den måde at kunne arbejde med virksomhedernes nye forretningsmodeller. På kurset gives der et indgående kendskab til den cirkulær økonomi og muligheden for at arbejde med egne produkter og forretningsmodeller i en cirkulær økonomi.

Vil du høre mere om ledelseskurset? Tilmeld dig herunder og få mere information tilsendt på mail.

9

Grøn omstilling i virksomhederne

9

Cirkulær økonomi i et virksomhedsperspektiv

9

Virksomhedernes værdikæder og forsyninger

9

Klimakoblingen

9

Virksomhedernes nye rolle samfundet

9

Verdensmålene som virksomhedernes vigtigste plan

9

Kom i gang med den grønne omstilling i virksomheden

Bestil bogserien med det samme

FORUDBESTIL BOGSERIEN SOM SÆT

Grøn omstilling for virksomheder

Nu kan du bestille bogserien: Grøn omstilling for virksomheder, som udkommer i slutningen af september 2021.

Jeg vil undgå at trykke flere bøger end der kan afsættes, så hvis du forudbestiller bøgerne bidrager du med til at sikre det rette oplag.

Bøgerne kan bruges som inspiration til ledelsen til at komme i gang med den grønne omstilling eller som undervisning i virksomheden, derfor tilbydes der ekstra ydelser ved bestilling af et større antal bøger:

  • En podcast ved bestilling af 10 bøger eller mere, som hedder: Cirkulær Økonomi og min gamle bedstemor.
  • Et online fordrag ved bestilling af 25 bøger eller mere, som tilpasses virksomheden eller publikummet.

Bøgernes stykpris er dkk 199,95 (samlet pris: dkk 599,95). Det vil sige at man får casesamling og kassette med gratis ved forudbestilling.

Bøgerne kan kun forudbestilles som bokssæt

Center for Cirkulær Økonomi

 Center for Cirkulær Økonomi arbejder bredt med at udbrede viden om den grønne omstilling og med at hjælpe virksomhederne med den grønne omstilling og udvikling af cirkulære forretningsmodeller. 

Det gør Gitte Haar via bestyrelsesarbejde i virksomheder der arbejder strategisk med verdensmål og grøn omstilling. Gitte skriver bøger om grøn omstilling og udgiver i september 2021 en bogserie om Grøn omstilling for virksomheder. 

Gitte holder foredrag, strategiseminarer for virksomhedsledelser og bestyrelser, og hjælper virksomhederne med at få overblik over deres værdikæder som er hele forudsætningen for at komme i gang med den grønne omstilling.

Det viser sig ofte at det er mere rentabelt at operere efter en cirkulær forretningsmodel end efter den traditionelle lineære forretningsmodel, fordi resurserne udnyttes langt mere effektivt og en masse værdier ikke smides på lossepladsen. Derfor er cirkulær økonomi sammen med digitalisering de vigtigste faktorer i at sikre vækst i den vestlige del af verden og skabe velstand globalt.

Gitte rådgiver også i strategisk resurseoptimering som klimaneutral, nedbringelse af miljømæssige fodaftryk for derved at optimere virksomhedens støtteprocesser og forbrug i produktionen. Der er store gevinster at høste ved at energirenoverer især erhvervsejendomme og industri

Års erfaring

Udnit af kundecases

Ydelser

Omstil til Cirkulær Økonomi

Helhedsorienteret klimaneutral

Optimer forbrug af vand, energi, kemi i virksomheden

Omstil til Cirkulær Økonomi

Professionel facilitering

Penge skal der til

Udvikling af cirkulære forretningsmodeller

Mit arbejde med virksomheder består i at udvikle en ny innovativ forretningsmodel sammen med virksomheden, som sikrer øget konkurrenceevne, adgang til nye markeder, øget rentabilitet og nye eksportmuligheder. Min rådgivning er strategisk ledelsesrådgivning sammen med de centrale funktioner i virksomheden.

Grøn omstilling

Med verdensmålene og de store klimaudfordringer vi står overfor er den grønne omstilling virksomhedernes vigtigste strategiske dagsorden, også vigtigere end digitalisering.

Den grønne omstilling skal forberede virksomhederne, borgerne og samfundet til at i mødegå fremtidens udfordringer med resurseknaphed, stigende ressourcepriser og øget genanvendelse af ressourcer, vedvarende energi og affald.

Det handler i høj grad også om at tage vare på den vilde natur og biodiversitet i en tid hvor jordens tilstand truer menneskenes eksistens, fordi vi i høj grad er afhængige af adgangen til vild natur, biodiversitet og jordens resurser.

Arbejdet i virksomhederne består i at udvikle nye, innovative forretningsmodel og at få kortlagt produkterne i hele værdikæden for at få gjort produkterne bæredygtige.