GITTE HAAR

Jeg har gennem de seneste år arbejdet med udvikling af nye grønne forretningsmodeller, omstilling af virksomheder til cirkulær økonomi, bæredygtig resurseoptimering og bæredygtigt resurseforbrug baseret på business cases, samt helhedsorienteret energioptimering af større bygningsporteføljer. Mit arbejde baserer sig på egenudviklet og – afprøvet metode med fagligt fokus på økonomi og naturvidenskabelig indsigt. Jeg har generel, naturvidenskabelig erfaring med bæredygtighed, klimaforandringer, genanvendelse, miljø og affaldsudnyttelse. Jeg har igennem en længere årrække drevet innovationsforløb med virksomheder med henblik på at udvikle nye produkter og nye forretningsmodeller.

Jeg har været facilitator på danske og internationale konferencer – arrangeret af mig selv eller af kunder. Gitte repræsenterede Deloitte i UNs International Business Advisory Forum til UNs generalsekretær ved COP.

Jeg har lang erfaring med økonomistyring og regnskab på CFO niveau samt forretningsudvikling i bred forstand.

Uddannelse:

Mannez VL ledelsesuddannelse og medlem af VL85

Løbende lederuddannelse i Deloitte og Arthur Andersen

phD-kurser i planteernæring og plantebiokemi

Cand Scient Agro. KU (2000)

Cand Merc Aud. CBS (1997)

HD i regnskab og Økonomistyring. CBS (1989)

Karriere:

Ansvarlig partner, Center for Cirkulær Økonomi (under opstart) (2014 – )

Formand for medlemsbestyrelsen i Irma (2016 – )

Bestyrelsesmedlem og udviklingsansvarlig KLS Pureprint A/S (2014 – )

Medlem af Advisory Board i Tarpaper Recycling ApS

Medlem Connect Denmark (2016 – )

CEO, Classic Electric Cars (under opstart) (2014 – )

Deloitte, partner (2007 – 2014)

Hjemmegående og barsel (2004 – 2007)

Selvstændig konsulent indenfor økonomistyring (1996 – 2001)

Forskningsassistent og ph.D.-studerende, afdeling for planteernæring og afdeling for plantebiokemi; KU Life (2000 – 2004)

Revisor og konsulent, Arthur Andersen (1985 – 1996)